Püskürtme Betonda Donatı ve Ankraj

Geri
Püskürtme Beton Uygulaması yapılan çalışmalarında zemin hazırlığı çok önemlidir. Yapılacak olan uygulamanın amacına bağlı olarak alt yapı hazırlıkları düzenlenmelidir. Püskürtme beton kullanım alanlarını sıralayacak olursak, tünel içi geçici veya kalıcı kaplamalarında, otoyol kenarlarındaki şevlerde, kayma tehlikesi olan yamaç ve şevlerde, taş parçası düşme tehlikesi olan sağlam zeminlerde, bina güçlendirme çalışmalarında, istinat duvarlarında, kazık uygulamaları üzerine ve zemin çivisi ile birlikte şev stabilizasyonlarında. Tüm bu uygulamaların alt yapı ve donatı hazırlıkları farklı olmalıdır.
 
Zemin Çivisi Uygulamasında : Bu uygulamada donatı olarak hem zemin çivisi hem de yüzeye döşenen çelik hasırlar kullanılır. Zemin çivisi, uygun delgi makineleri ile açılan deliklerin içine  çeşitli çap ve uzunluktaki demir donatının yerleştirilmesi ile yapılır. Projesinde belirlenen kalınlıktaki donatı yine uygun ekipman ile zemine belli bir açı ile yerleştirilerek etrafına çimento enjeksiyonu yapılır. Belli aralıklarla döşenen zemin çivileri, şevin kendi ağırlığından güç alarak yüzey kaymalarını engeller. Zemin çivilerine bağlanan çelik hasır donatılar döşendikten sonra üzeri yüksek mukavemetli püskürtme beton ile kaplanabilir. Böylece istenilen yükseklikte kalıcı bir istinat duvarı elde edilmiş olur.

Kayma Tehlikesi Olan Şevlerde : Hafriyatla alınmış ya da doğal olarak oluşmuş 45-80 derecelik açılı şevlerde emniyet amaçlı uygulanan püskürtme betonlarda bazen zemin çivisi uygulaması yapılamaz. Şevin hava şartları ve özellikle yağmurla birlikte akmasını engellemek amacıyla yapılan bu uygulamalarda yüzeyin geometrisine bağlı olarak Çelik Hasır veya örgü kafes tel döşenerek uygulama yapılır. Özellikle hafriyatla alınmış düzgün yüzeyli şevlerde Püskürtme Beton uygulamasından önce çelik hasır döşenmesi tercih edilir. Ancak girinti çıkıntının çok olduğu yüzeylerde galvaniz örgü tel ya da yüksek dayanımlı paslanmaz çelik tel kafesler rahatlıkla tercih edilebilir. Bu durumda şev yüzeyi bütünsel bir hal almış olup bölgesel kaymaların önüne geçilmiş olur. Bu tür donatıların döşenmesinde uygun kalınlık ve uzunlukta inşaat demirleri kullanılarak döşeme işlemi yapılır. Zeminin yumuşaklığına bağlı olarak seçilen bu demir filizler yere belli bir açıyla çakılmalıdır. Burada kullanılacak demir filizlerin görevi, püskürtme beton uygulaması sırasında donatıyı yüzeyde sabit tutmaktır.  Asıl yük taşıma ve oluşan yüzeysel gerilmeleri dağıtma görevi, püskürtme beton ile birlikte çalışan çelik hasır ya da kafes telde olacaktır.

Kaya Parçası Kopma Tehlikesi Olan Alanlarda : Bu tür zeminler genellikle kayalık ve kendini taşıma özelliklerine sahiptir. Ancak çeşitli dış etkenlerle kaya parçası kopması ve aşağıda bulunan alana zarar vermesi tehlikesi varsa Püskürtme Beton uygulaması yapılarak güvenlik sağlanabilir. Burada amaç sağlam zeminle, kopma tehlikesi olan parçaların bütün hale getirilmesidir. Bu tür zemin yüzeyleri genellikle çok girintili çıkıntılı olduğundan kafes tel tercih edilmelidir. Kafes teller uygun kalınlık ve uzunlukta demir filizleri ile gerekirse mevcut zemin matkap yardımı ile delinerek monte edilir. Püskürtme beton uygulaması bittiğinde tüm kaya bloğu birlikte sabit kalacaktır.

Fore Kazık Üzerinde: Bu tür Kazık uygulamalarının üzerine yapılacak Püskürtme Beton Uygulamalarında, yüzeye döşenecek çelik hasırlar, kazıklar üzerine çakılacak filizler ile yapılmaktadır. Bu donatıların ankrajı yapılırken çok kalın ve uzun demirler yerine uygun kalınlıkta demirlerin kimyasal dübel ile montajı yapılmalıdır. Kalın ve uzun demirler betonarme kazıklar üzerinde tahribat yapabilir.
Bina Güçlendirmelerinde: Binaların güçlendirilmesi Püskürtme Beton ile yapılacak ise projelendirme sırasında donatı detayları verilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken konu Püskürtme beton kalınlığı, mukavemeti ve yapışma kuvveti olmalıdır.

İstinat Duvarı Yapımı : Klasik betonarme sistemle kalıplı olarak yapılan tüm istinat duvarlar, Püskürtme Beton tekniği ile tek taraflı kalıp kullanılarak veya arka zeminden yararlanılarak yapılabilir. Buradaki Donatı da klasik istinat duvarı ile aynı olmalıdır.
 
Çok dik ve yüksekliği fazla olan, aynı zamanda zemin yapısı da kaya olmayan bölgelerde, zemin çivisi olmadan sadece yüzeysel donatı ile Püskürtme Beton Uygulaması yapmak sakıncalı olabilir. Bu durumda mutlaka bir zemin projesi ve detaylı inceleme gerekir. 

ARTI BETON A.Ş.
Hacı İsa Mah. 75. Yıl Cumhuriyet Cad. No:97
Urla/İZMİR
bilgi@puskurtmebeton.com +90 232 754 44 14 +90 533 234 16 44