Püskürtme Beton Makineleri

Geri

Püskürtme Beton, uygun dizaynda hazırlanmış beton karışımının Beton pompası ile transfer edilerek, hava yardımıyla pulvarize bir şekilde püskürtülmesi şeklinde uygulanır. Bu uygulamanın yapılabilmesi için Beton pompasına, hava kompresörüne, katkı pompasına, pulvarize işlemini sağlayan başlığa (nozle) ihtiyaç vardır. Nozle denilen başlık elle kontrol edilebildiği gibi robotik kollarla da kontrol edilebilir. Püskürtme betonda kullanılan üç tip makine vardır.

  1. Alivalar: Bunlar Kuru sistem olarak bilinen makinelerdir. Bir helezon yardımıyla kuru veya nemli beton karışımını hortum ucundaki nozle'a transfer ederler. Burada su, katkı ve hava birleşerek uygulama yüzeyine püskürtülür. Küçük ve düşük kapasiteli bu makineler, yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Avantajları: Küçük olması nedeniyle mobilizasyonu kolay olur,fiyatı çok uygundur, yüksek kapasite ve yüksek beton dayanımı istenmeyen yerlerde pratik bir çözümdür. Dezavantajları: Çok düşük kapasiteli oldukları için (4 m3/saat) büyük projelerde kullanılması uygun değildir, Kuru sistem olması nedeniyle yapışma ve mukavemet sorunları vardır, Tozuma ve zayiat çok yüksektir, uygulanan beton mukavemeti çok düşüktür.
  2. Yaş Sistem Manüel Püskürtme Beton Makineleri: Bu makineler alivaların aksine yaş sistem hazır beton kullanırlar. Özellikle pistonlu beton pompaları ile entegre edilen püskürtme beton ekipmanları çok yüksek kapasitede (18m3/saat) ve dayanımda işler yapabilmektedir. Bu makineler yine hava kompresörü ve katkı pompaları ile birlikte nozle ucunda malzemenin birleşmesi sonucu, elle yapılan uygulamalarda kullanılırlar. Alivalara göre daha büyük olmalarına karşın mobilizasyonu kolaydır. Şantiyede uygulanacak yüzeyin yüksekliğine göre, manlift, personel taşıyıcı, sepetli vinç gibi ilave ekipmanlarla istenilen yükseklikte uygulama yapılabilir. Avantajları: Sistem olarak en kullanışlı ekipmanlar bunlardır. Özellikle tünel dışındaki tüm işlerde rahatlıkla kullanılabilir. Hazır Beton dizaynı uygun yapıldığında çok yüksek dayanımda (C40/55) ve çok yüksek yapışma mukavemetinde beton uygulamaları yapılabilir. Zayiat çok azdır. Mobilizasyonu kolaydır. Dezavantajları: Alivalara göre çok yüksek yatırım maliyetleri vardır. Nozle uç elle kullanıldığından daha fazla işçilik gerektirir.
  3. Robot Kollu Makineler: Bu makinelerin yaş sistem manüel makinelerden tek farkı nozle ucun hidrolik sistemden güç alan kumandalı bir bom ucuyla yönlendirilmesidir. Bu makineler özellikle tüneller için kullanıldığından çoğunlukla elektrikli olarak üretilirler. Avantajları: Nozle ucun hidrolik kol ile taşınması nedeniyle kapasite çok daha yüksektir. Elektrikli olanları tünel içinde uygundur. Dezavantajları: Bom uzunlukları kısıtlı olduğu için tünel dışında yüksekliği fazla olan yerlerde kullanılamaz. Ayrıca yine elektrikli olanlar için çok büyük bir jeneratör veya elektrik kaynağına ihtiyaç vardır.
ARTI BETON A.Ş.
Hacı İsa Mah. 75. Yıl Cumhuriyet Cad. No:97
Urla/İZMİR
bilgi@puskurtmebeton.com +90 232 754 44 14 +90 533 234 16 44