Püskürtme Beton Dizaynı

Geri

 Püskürtme Beton Karışım Oranları, normal betona göre daha ince bir dizayna göre yapılmaktadır. Bunun iki nedeni vardır. Birinci ve en önemli nedeni ince dizaynlı betonların kohezyonunun daha yüksek olması ve  uygulama yüzeyine daha kolay tutunmasıdır. İkinci nedeni ise püskürtme betonda kullanılan pompaların daha ince hortum ve basma grubuna sahip olmalarıdır.

 

  Ancak püskürtme Beton Dizaynı yapılırken çok ince bir agrega dağılımını sağlamak veya çimento (bağlayıcı) oranını yüksek tutmak pompalanma ve yapışma özelliklerini artırırken çatlama ve büzülme problemlerini de beraberinde getirir. Bu nedenle bir yandan mukavemetin sağlanması, bir yandan çatlamanın önüne geçilmesi, bir yandan pompalamanın sağlanması ve en önemlisi yapışma kuvvetinin yüksek olması için optimum bir formüle ihtiyaç duyulur.


  Kuru karışım sistemi ile uygulama yapılacaksa iri agrega kullanımı neredeyse imkansız olur. Çünkü bu iş için üretilen makineler oldukça düşük kapasiteli ve genelde iri agregaların basımını sağlayamayacak nitelikte olmaktadır. Yaş sistem yapan makineler içinde de helezonlu olanlar (rotor-stotor sistemi ile çalışanlar) yine kuru sistem makinelerine benzer olduğu için iri agrega kullanımı kısıtlı olacak ve bir çok Püskürtme Beton Dizaynı için uygun olmayacaktır. Pistonlu makineler ise piston ve özelikle hortum çaplarına bağlı olarak daha iri agregalı Püskürtme Betonları basabilmektedir. Bu yüzden püskürtme beton dizaynı yapılırken öncelik kullanılan makinenin cinsine verilmektedir.


 Yaş sistem pistonlu makinelerin kullanıldığı şantiyelerde Püskürtme Beton Dizaynı daha sağlıklı ve daha kaliteli olarak yapılabilir. Burada formül içeriği ile ilgili detaylı bilgi verilmeyecektir. Zira kullanılan agrega, çimento ve katkı tipine göre çok farklı dizaynlar oluşturulabilir.


 Kuru Sistem püskürtme beton karışımında çimento ve kum (ya da kırmakum) bulunur. Su ve Priz hızlandırıcı katkılar karışıma hortumun ucunda ilave edilir. Bu nedenle çimento dozajının yüksek olması durumunda bile son derece düşük mukavemetler ve yapışma özelliği elde edilmektedir. 


  Kuru sistem Püskürtme Betonların geri seken malzeme miktarı çok olduğu için zayiat ve buna bağlı olarak maliyet artacaktır. Ayrıca şantiyede oluşan atık malzemelerin uzaklaştırılması ayrı bir sorun olacaktır. Hala günümüzde bir çok şartname kuru sistem üzerine hazırlanmakta olup sadece çimento dozajı ile dizayn belirlenmekte ve agrega kaynağına bağlı olarak kullanılan kum veya kırmakum ile karışım elde edilmektedir. Ancak son dönemlerde kullanımı yaş sisteme geçiş nedeni ile gittikçe azalmaktadır. Kuru sistem Püskürtme Beton tarifinde genelde 400 doz çimento ve yaklaşık 1.700-1.800 kg/m3 agrega kullanımı öngörülür.


 Yaş sistem Püskürtme Beton Dizaynı yapılırken daha düşük çimento oranları ile daha yüksek mukavemetler elde edilmektedir. İhtiyaca göre karışıma 5-15mm aralığında (1 No Mıcır) ve kimyasal katkılar konarak mukavemet, yapışma kuvveti ve büzülme değerlerinde optimum sonuçlar elde edilebilir. Birçok Beton Kimyasalları üreten firma (BASF, Sika gibi,) shotcrete için uygun kimyasallar üretmektedir. Bu kimyasal katkılar Püskürtme betonun özelliklerini iyileştirmek için çok uygundur. 

  

Özetleyecek Olursak;

Kuru sistem için en az 400 kg çimento ve/veya bağlayıcı 1.700-1.800kg ince agrega ve nozle ucunda gerekli miktarda su ilave edilmelidir.

Yaş sistemde ise istenen mukavemet düzeyine bğlı olarak çimento miktarı belirlenmeli, karışıma su/çimento oranını azaltmak ve mukavemeti artırmak için gerekli kimyasal katkılar konulmalı ve pompa kapasitesine bağlı olarak 200-650kg/m3 5-15mm agrega ilave edilmelidir. Ancak pompanın Püskürtme Beton karışımını basma durumu da gözönünde bulundurulmalıdır.

ARTI BETON A.Ş.
Hacı İsa Mah. 75. Yıl Cumhuriyet Cad. No:97
Urla/İZMİR
bilgi@puskurtmebeton.com +90 232 754 44 14 +90 533 234 16 44